องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
- ลูกจ้างประจำ

นายประทวน คำเจริญ
พนักงานสูบน้ำ